پیکر فرهاد
۱۳٩٥/٧/٢٢

شمع

شمع هایی که نذر تو بود!

متولد شب یلدا
۱۳٩٥/٧/۱٤

عاشق

پای پیاده ای دل

تا کربلا سفر کن

با یاد کاروانش

چندی تو هم به سرکن

سال قبل مستندی بود که در ایام اربعین پخش شد

آخرش نوشت تا اربعینی دیگر 

آنقدر در لحظه منقلب شدم

عجیب

 

متولد شب یلدا
۱۳٩٤/٤/٢٦

انسان

انسان های خوش بین و بدبین هر دو برای جامعه مفیدند

انسانهای خوش بین هواپیما را اختراع میکنن

انسان های بدبین چتر نجات رو

به همین سادگی

متولد شب یلدا
۱۳٩۳/٧/۳٠

 

آرامش

هنر نیندیشیدن به چیزهایی است

که ارزش فکر کردن ندارند

متولد شب یلدا
۱۳٩۳/٢/٧

 

نوستالوژی

متولد شب یلدا
۱۳٩٢/۱٢/۱٤

یهویی

وقتی یهو به خودت میای و میبنی که یهو همه چیت دگرگون شده

وفتی به پشت سرت نگاه می کنی و تعجب میکنی که چطور یهویی اینجایی

متوجه میشی که همه چی توی این دنیا یهوییه

حتی اگر با برنامه حرکت کنی 

 

متولد شب یلدا
۱۳٩٢/۱۱/٢٠

نیسان آبی

جهان سوم

جاییه که وقتی راهنما میزنی بهت را نمیدن 

ولی وقتی دستتو  از پنجره بیاری بیرون بهت راه میدن

حتی نیسانای آبی

 

متولد شب یلدا
۱۳٩٢/۸/٢

غدیر

 

 

علی ذکر تمام سرخوشانست

به هر دل مهر مهر او نشان است

به یا حیدر در جانت گشودست

چه حاجت بر مفاتیح الجنانست

متولد شب یلدا
۱۳٩٢/٥/٢٢

 
 
 

برای تو و خویش چشمانی آرزو می کنم

که چراغ ها و نشانه ها را در ظلماتمان ببیند،

گوشی که صداها و شناسه ها را در بیهوشیمان بشنود،

برای تو و خویش روحی که این همه را در خود گیرد و بپذیرد

و زبانی که در صداقت خود ما را از خاموشی خویش بیرون کشد

و بگذارد از آن چیزها که در بندمان کشیده است

سخن بگوییم.

 

این روزها عجیب شاملویم میگیرد

متولد شب یلدا
۱۳٩٢/٥/٧

آب

 

 

آب  نطلبیده  همیشه  مراد   نیست

گاهی بهانه ای است تا قربانیت کنند

 

متولد شب یلدا

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]