پیکر فرهاد
۱۳۸٤/۳/۳۱

 

اينم برايه اونی که مثل يه پريه

ولی يه چيز خيلی مهم رو فراموش کرده

متولد شب یلدا
۱۳۸٤/۳/۳۱

 

ببین که سرنوشت انتظار من چه خواهد شد

و بعد از این همه طوفان و وهم و پرسش و تردید

کسی از پشت قلب پنجره آرام و زیبا گفت

تو هم در پاسخ این بی و فاییها بگو در راه عشق و انتخاب آن خطا کردم

ومن در حالتی ما بین اشک و حسرت و تردید

کنار انتظاری که بدون پاسخ و سردست

و من در اوج پاییزی ترین  ویرانی یکدل

میان غصه ای از جنس بغض کوچک یک ابر

نمی دانم چرا شاید به رسم و عادت پروانگی مان باز

برای شادی و خوشبختی باغ قشنگ آرزوهایت دعا کردم

 

سمن بویان غبار غم چو بنشینند    بنشانند

پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند

به فتراک جفا دل ها چو بربند ند   بر  بندند

ززلف عنبرین جانها چو بگشایند   بنشانند

یه عمری یک نفس با ما چو بنشینند بر خیزند

نهال شوق در خاطر  چو  بر  خیزند   بنشانند

سرشک گوشه گیران را چو در یا بند دُریابند

رخ مهر از سحر خیزان   نگردانند اگر دانند

زچشم لعل رهایی چو می خندند می بارند

زرویم راز پنهانی چو می بینند می خوانند

دوای درد  عشق را کی   کو سهل پندارد

زفکر آنان که در تدبیر در مانند در مانند

چو منصور از مراد آنان که بر دارند بر دارند

بدین در گاه حافظ را چو می خوانند  می دانند

ورین حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند

که با این درد اگر دربند در مانند    در مانند

 

 

متولد شب یلدا
۱۳۸٤/۳/۳٠

 

همین بود آخرین حرفت

شبی از پشت تک تنهایی نمناک و بارانی

تو را با لهجه گل های نیلوفر صدا کردم

تمام شب برایه با طراوت ماندن باغ  قشنگ آرزوهایت د عا کردم

پس از یک جستجویه نقره ای در کوچه هایه آبی احساس

تو را از بین  گل هایی که در تنهاییم روئید با حسرت جدا کردم

و تو در پاسخ آبی ترین موج تمنایه دلم گفتی

دلم حیران و سرگردان چشمانیست رویایی

ومن تنها برایه دیدن زیبایی آن چشم

تو را در دشتی از تنهایی و حسرت رها کردم

همین بود آخرین حرفت

ومن بعد از عبور تلخ و غمگینت

حریم چشم هایم را به رویه اشکی از جنس غروب ساکت خورشید وا کردم

نمیدانم چرا رفتی!     چرا؟

شاید خطا کردم

ادامه داره

متولد شب یلدا
۱۳۸٤/۳/٢۸

هنوز هيچی ولی طول نميکشه

يک چشم من اندر غم دلدار گريست

چشم دگرم حسود بود و نگريست

چون روز وصال آمد اورا بستم

گفتم نگريستی نبايد نگری

متولد شب یلدا
۱۳۸٤/۳/٢۳

 

سلام

آخرشم يکی پيدا نشد يه حالی به اين وبلاگ ما بده

خدا يک در  دنيا صد در آخرت بهش بده

يه تکونی به مابده

تا بعد

البته ناگفته نمونه که من خيلی کار دارم با اين وبلاگ

ولی اگه راست و ريست بشه که خيلی خوبه

متولد شب یلدا

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]