پیکر فرهاد
۱۳۸٦/٩/۱٥

 
دلم برای همه چی تنگ است

زندگی برگ بودن در مسیر باد نیست

امتحان ریشه هاست

ریشه هم هرگز اسیر باد نیست

زندگی چون پیچکست

انتهایش میرسد پیش

خدا
متولد شب یلدا

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]