پیکر فرهاد
۱۳۸۸/٢/۱۳

خرقه

خرقه ودستار چیست؟

این نه زدون همتی است

جان و جهان جرعه ای است از شه خمار من

داد سخن داد می

سوسن و آزاد می

لیک زغیرت گرفت

 

دل ره گفتار من

متولد شب یلدا

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]