پیکر فرهاد
۱۳۸٩/٩/٢٧

بازی قایم باشک

این روزها مردم با خودشون قایم باشک بازی میکنن

چشم میگذارن

وقتی چشمانشون رو باز میکنن

قبل از اینکه گمشدشون رو پیدا کنن

 خودشون رو گم میکنن

متولد شب یلدا

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]