پیکر فرهاد
۱۳٩٠/٧/۱۳

یادم باشد

 

 یادمان باشد که:

 

یادمان باشد 

همیشه ذره ای حقیقت پشت هر " فقط یه شوخی بود

کمی کنجکاوی پشت " همینطوری پرسیدم"

 قدری احساسات پشت " به من چه اصلا

مقداری خرد پشت " چه میدونم

و اندکی درد پشت " اشکال نداره"

 وجود دارد.

متولد شب یلدا

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]