پیکر فرهاد
۱۳۸٤/٥/٥

 

 

 

 

فرشته ای به نام مادر

کی ميتونه حتی يک کلمه راجع بهش بگه! کی؟  

 

 

 تقديم به مادرم. هيچ کار ديگه  ای نميتونم براش بکنم. باور کن که خيلی سخته. ولی

 خوب ديگه چاره ای نيست.

 

 

متولد شب یلدا

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]