پیکر فرهاد
۱۳۸٤/٥/۱۳

کلام آخر

کلام آخره آقايه خاتمی!

 

در این دنیا اگر سود است با درویشِ خرسند است

خدایا  منعمم  گردان  به  درویشی  و   خرسندی

 

باور کن که بد جور دلم گرفت , آب شد

 خوب دیگه اینم آخر اصلاحات

 

تموم شد

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متولد شب یلدا

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]