پیکر فرهاد
۱۳۸٤/٥/٢٦

 

 

کعبه تويی        صنم تويی         حرم تويی      دلبرمحترم تويی     عاشق بينوا منم

 

 

 

 

 

 تا  به   دامان  تو  ما  دست  تولا  زده ایم

 

به  تولایه تو  بر  هر دو  جهان  پا زده ایم

 

محفلی نزدیک است.

روزی که تمام سال را درانتظارش مینشینم

روز عشق روز معبود روزی که به سماء میروم کائنات را به سماءی در خور میکشم

این سنه جدای از سنه هایه دیگر مینمایداین روز جدایه از روزهایه دیگر میباشد فاصله آن از زمین است تا بیکران

نمیدانم اگر

حقیقت آن را درک میکردم هنوز هم در این قفس تن اسیر بودم

یا نه

در این روز دف دردستانم حالتی خاص از سماء میگیرد حالتی که گویی به جاودانگی نزدیکترم ترنمی که صدایش در گوشهایم همواره موج    می زند

گویی از اوان کودکی کسی در گوشهایم زمزمه میکرد که

علی مع الحق

والحق مع علی

بستي چشم يعني وقت خواب است،

نه خوابست آن حريفان را جواب است
تو ميداني كه ما چندان نپاييم و چشم مستت را شتاب است

جفا كن، جفايت لطف است
خطا كن، خطايت ثواب است
تو چشم آتشين در خواب مي كن

بسي سر ها ربوده چشم ساقي، به شمشيري كه آن يك قطره آب است
يكي گويد كه اين از عشق ساقي است، يكي گويد كه اين از فعل شراب است

مي و ساقي چه باشد، نيست جز حق
خدا داند كه اين عشق از چه باب است

 ساقی _مولانا

بنام   دل بنام شاهد     و می

بنام تار و تنبور و دف ونی

بنام      عاشقان       لاابالی

بنام        همنشینان     خیالی

بنام   دست هایه جان بر باد

بنام     عاشقان   رفته بر باد

بنام     مجلس    بزم     شبانه

بنام      سرور    این    آشیانه

خوشا جامی که مولا در کفم داد

به دستی می به دیگر او دفم داد

خوشا رقصان من در آیم به کویش

ببوسم دست و رخسا ر نکویش

 

 

 

از دوستانی که اطراف شاهرود به سر میبرند

دعوت میکنم که در روز

تولد شاه عشق

 

به قلعه نو خرقان تشریف بیاورند

 

در ضمن امشب  اگه خدا بخوادعازم سفر یه روزه به

مشهد مقدس هستم

همتون  رو دعا میکنم

و این  جمله را هم فراموش نکنیم

(برایه تمام دوستان اعم از خانم و آقا)

جان مولا هر که هستی مرد باش     جان مولا هر که مردباش

مرد باش مردباش  مرد باش 

هو ۱۲۱

 

 

 

متولد شب یلدا

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]