پیکر فرهاد
۱۳۸٥/۱٠/۱٧

 

یاران ره عشق منزل ندارد

این بحر مواج ساحل ندارد

    ولایة علی ابن ابی طالب

 

             حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی   

    

عجیب بغضی داره این روز . هر سال که میاد ازشبش شروع می شه و ادامه داره تا پایان روز.

طنین این حدیث قدسی باز هم به من تلنگر می زنه

من کنت مولا و هذا علی مولا 

 

ولایت عشق بر همه مبارک

عجیب سوزی دارم

من چه گویم یک رگم هوشیار نیست

شیعه را  با  کار  عالم   کار  نیست

به حالی رسیدین منو دعا کنین که خیلی تقصیر کارم

علی مددی

متولد شب یلدا

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]