پیکر فرهاد
۱۳٩٢/۸/٢

غدیر

 

 

علی ذکر تمام سرخوشانست

به هر دل مهر مهر او نشان است

به یا حیدر در جانت گشودست

چه حاجت بر مفاتیح الجنانست

متولد شب یلدا

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]