پیکر فرهاد
۱۳٩٢/۱٢/۱٤

یهویی

وقتی یهو به خودت میای و میبنی که یهو همه چیت دگرگون شده

وفتی به پشت سرت نگاه می کنی و تعجب میکنی که چطور یهویی اینجایی

متوجه میشی که همه چی توی این دنیا یهوییه

حتی اگر با برنامه حرکت کنی 

 

متولد شب یلدا

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]