معشوقه به سامان شد!

 

 

معشوقه  به سامان شد تا باد چنین بادا

کفرش    همه  ایمان   شد  تا باد چنین بادا

ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد

باز    آن   سلیمان   شد   تا   باد    چنین   بادا

یاری که دلم هستی در بر رخ ما بستی

غمخواره   یاران   شد   تا باد  چنین بادا

زان خشم دروغینش زان شیوه شیرینش

عالم   شکرستان   شد تا باد چنین بادا

شب  رفت سبو ح آمد غم رفت فتوح آمد

خورشید   درخشان   شد   تا باد چنین بادا

 عید آمد   و عید آمد   یاری که رمید آمد

بی دانه   فروان    شد   تا باد   چنین بادا

 

 

بعثت خاتم انبیاء

 

محمد مصطفی بر همه

 

 عاشقان

 

مبارک باد

 

 

 

glfl2.gif

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید